Harcerz

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Jako Związek Harcerstwa Polskiego rozumie się pod skrótowym nazewnictwem ZHP, a mianowicie jest to jedna z najbardziej gigantycznych organizacji istniejących od dawien dawna na obszarze naszego kraju. Ponadto, warto także nadmienić, iż Związek Harcerstwa Polskiego jest bez dwóch zdań numeremhttp://kolekcjonerskie-hologramy.pl jeden, jeżeli chodzi o skalę prosperowania w zakresie polskiej organizacji harcerskiej. W szczególności mowa jest tu o instytucji, jaka powołana została do życia w dniach między pierwszym a drugim listopada 1918 roku.
To, w jaki sposób omawiany w niniejszym wirtualnym poradniku Związek Harcerstwa Polskiego ZHP został formowany jest uzależnione zwłaszcza w głównej mierze od tego, że doszło do połączenia wszelakich podmiotów o harcerskim nastawieniu i profilu, które dotychczas funkcjonowały na obszarze Polski. Nie da się także ukryć, iż mowa tu zarówno o typowo harcerskich organizacjach, jak także a nawet w głównej mierze o skautowych. Przede wszystkim chodzi tu o scalenie organizacji jakie działały na terenie wszystkich trzech zaborów.

Warto jest zwrócić uwagę na fakt, że wówczas właśnie formowała się II Rzeczypospolita. Trwało to bezpośrednio do roku 1920. Należy też wspomnieć, że celem nadrzędnym powstania organizacji tu omawianej był zwłaszcza cel patriotyczny, wychowawcza funkcja jaką ZHP miało pełnić oraz stanowił tenże podmiot samorządne stowarzyszenie. Nie miało znaczenia aninasza strona internetowa to, jaka była rasa, wyznanie czy też pochodzenie członków Związku Harcerstwa Polskiego. Status stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej pojawił się natomiast miedzy 1936 rokiem.
Artykuł dzięki: