Harcerstwo

Związek Harcerstwa Polskiego formalnie

Związek Harcerstwa Polskiego formalnie

To, że na terenie naszego kraju pojawiło się prawdziwe harcerstwo whttps://giolli.pl/ doskonale każdemu znanej formie było stricte związane z innym, równie silnie rozwijającym się ruchem młodzieżowym, stanowiącym swego rodzaju stowarzyszenie między innymi społeczne. Warto w tym zakresie nadmienić, iż chodzi tu o Związek Harcerstwa Polskiego wyrosły na kanwie ruchu skautowego, jaki natomiast zapoczątkowany został w Anglii.
Musimy wiedzieć, że w przypadku formalnego istnienia Związku Harcerstwa Polskiego doszło do stworzenia tejże organizacji w roku 1918. Dokładniej rzecz biorąc miał to miejsce w listopadzie tego roku.

Generalnie, nastąpiło to w latach dwudziestych minionego stulecia. Przede wszystkim po raz pierwszy oficjalnie o tejże organizacji wspomniano na zjeździe zjednoczeniowym, do jakiego doszło właśnie w wyżej wspomnianym roku 1918 na terenie miejscowości Lublin. Nie zapominajmy także i o tym, że do grona zaszczytnych założycieli a w zasadzie współzałożycieli Związku Harcerstwa Polskiego zalicza się Światową Organizację Ruchu Skautowego, która znana była od zawsze od skrótowym swym nazewnictwem WOSM. Można także nadmienić, iż w grę wchodzi tu także jako współzałożyciel Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek czyli WAGGGS. Jeszcze jedna kwestia, na jaką także trzeba zwrócić szczególną uwagę to fakt, że protektoramicena ubezpieczenia oc Związku Harcerstwa Polskiego byli wszyscy prezydenci obejmujący fotel prezydencki w historii Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej rozwoju. Nie da się także ukryć, że protekcją swą objął Związek Harcerstwa Polskiego w roku 1920 Naczelnik Państwa.
Artykuł dzięki: