Harcerstwo

Prawo harcerskie

Prawo harcerskie

To, że ktoś wstępuje do organizacji społecznej zwanej powszechnie harcerstwem ma ścisły związek z istotnym faktem, na jaki w szczególności chcemy zwrócić uwagę w niniejszym poradniku przygotowanymporównanie ubezpieczeń samochodów na temat tejże powszechnie znanej formacji. W grę wchodzi tu między innymi tak zwane prawo harcerskie, jakie stosowane było od zawsze w Związku Harcerstwa Polskiego w naszym kraju, a mianowicie od zawsze rozumiemy tu jako od samego początku stworzenia organizacji czyli począwszy od listopada 1918.
Tego rodzaju prawo harcerskie powstało przede wszystkim w oparciu o szereg wymaganych wartości i etycznych, i moralnych zarazem.

W grę wchodzi zwłaszcza to, iż harcerz powinien sumiennie wykonywać wszelakie narzucone mu obowiązki, jakie z kolei są wiążące przede wszystkim z Przyrzeczeniem przez niego złożonym. Co więcej, nie zapominajmy również i o tym prostym fakcie, że harcerze zawsze kierują się w swym działaniu, a przynajmniej kierować powinni sprawiedliwością, dobrodusznością i koleżeństwem. Bardzo ważne jest też, aby na prawdziwym harcerzu dało się 'polegać jak na Zawiszy'. Dodatkowo, nie zapominajmy i o tym, iż harcerz ma postępować po rycersku, miłować przyrodę go otaczającą, a także powinien zgłębiać wszelakie jej tajniki. Ponadto warto nadmienić, że harcerz ma działać pożytecznie i przynosić bliskim pomoc. Nie może smucić się, a być powinien pogodny oraz ofiarny, ekonomicznie podchodzący do życia czyli skromny i oszczędny oraz pracować nad sobą, stroniąc jednocześnie od wszelakich nałogów.
Artykuł dzięki: