Zuch

O ZHP w krótkim poradniku

O ZHP w krótkim poradniku

Zastanawiasz się jak to się stało, że powszechnie znana formacja i stowarzyszenie o charakterze społecznym okazało się być tak popularnym typem organizacjitasiemki polipropylenowe po dziś dzień? Mowa oczywiście o wymienionym w powyższym tytule niniejszego poradnika ZHP, czyli Związku Harcerstwa Polskiego, który istnieje na obszarze naszego malowniczego kraju nieprzerwanie od listopada 1918 roku. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że charakteryzowany tu Związek Harcerstwa Polskiego powstał na bazie innej organizacji społecznej o bardzo podobnym charakterze, a mianowicie chodzi tu przede wszystkim o ruch skautowy, jaki niegdyś wyrósł w Anglii i przeszedł mniej więcej w roku 1910 do Polski.
Warto nadmienić, że w naszym państwie powstanie formacji harcerskich było przede wszystkim uzależnione od tego, że harcerze wzorowali się na poradniku wypuszczonym na rynek czytelniczy przez niejakiego Roberta Badena-Powella, który stanowi ojca skautów – założyciela tegoż ruchu i tym samym prawdziwego znawcę wszystkich wymaganych u skautów i harcerzy wzorców, postaw i wartości etyczno-moralnych.

Biorąc tenże czynnik pod uwagę należy nadmienić, że polskie harcerstwo w zasadzie w niemal stu procentach opierało się właśnie na tymże wyżej wspomnianym ruchu skautowym, co natomiast sprowadzone zostało do wiernego śledzenia wszystkich 'wymogów' i spostrzeżeń ujętych w książce Scouting for Boys. Bardzo ważnym epizodem w zakresie ogólnej historii harcerstwa w Polsce okazało się także stworzenie Organizacji Młodzieżowej nazwanej Zarzewie.
Artykuł dzięki: Wózki samojezdne AGV