Harcerstwo

O ZHP – najważniejsze informacje

O ZHP – najważniejsze informacje

Biorąc pod uwagę fakt, jak wiele istnieje na dziś dzień historycznych w pewnym sensie oraz mających długoletnią tradycję rodzajów organizacji i stowarzyszeń, w szczególności warto nadmienić nieco więcej słów na temat ZHP, czyli Związku Harcerstwa Polskiego. Tego rodzaju instytucja powstawała w trakcie wszystkich trzech zaborów i była tożsama z okresem kształtowania się Rzeczypospolitej. Niemniej jednak za oficjalną datę powołania Związku Harcerstwa Polskiego do życia uznano jednoznacznie początek listopada 1918 roku.

Warto także wspomnieć o tym, że między 1936 a 1989 rokiem ZHP bowiem tak skrótowo określa się omawianą tu organizację, stanowiło stowarzyszenie które grupowało ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, czy też wyznanie w ramach pełnionej funkcji, a mianowicie jako organizacja mająca status stowarzyszenia wyższej użyteczności. Należy także dodać, iż w dniu szesnastego lutego 2004 a w zasadzie do tejże konkretnej daty, ZHP stanowiło oficjalnie, formalnie zarejestrowany podmiot będący organizacją o charakterze publicznego pożytku. Ponadto, nie zapominajmy również i o tym, że Związek Harcerstwa Polskiego stanowił członka Polskiej Organizacji Młodzieżowej. To natomiast, ze figurowała i figuruje po dziś dzień nazwa ZHP ma ścisły związek z tym, iż niegdyś takie nazewnictwo wykorzystywano przede wszystkim do dawnych organizacji skautowych a także organizacji harcerskich jakie prosperowały w obszarze Królestwa Polskiego wiele dekad temu, a przede wszystkim między listopadem 1916 rokiem a listopadem 1918 rokiem.
Artykuł dzięki: wanny