Zuch

Historia Związku Harcerstwa Polskiego

Historia Związku Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego od dawien dawna znany pod skrótowym swym nazewnictwem jako ZHP bazuje zwłaszcza na byciu organizacją społeczną w swym charakterze, któraprace magisterskie pełni mnóstwo rozlicznych rodzajów funkcji jej przypisywanych przeszło od stu lat. Istniejąca nieprzerwanie począwszy od 1918 roku forma społecznego integrowania się młodzieży, a także kształtowania rozlicznych wartości, etycznych postaw i moralnych zasad sprawia, że harcerstwo urosło do rangi instytucji zaliczanej do podmiotów odgórnie uznanych za stowarzyszenie użytku publicznego. Poniższe akapity natomiast poświęcone zostaną w całości przede wszystkim zwróceniu uwagi na to, w jaki sposób omawiany tu podmiot rozwijał się i na czym ów jego rozwój polegał w poszczególnych etapach.
Generalnie rzecz biorąc warto podczas charakterystyki historii powstania Związku Harcerstwa Polskiego wspomnieć, że w naszym kraju ten ruch powstał na bazie angielskiej formacji skautowej.

Była ona niegdyś stworzona z inicjatywy Roberta Badena-Powella. To on właśnie uważany jest za twórcę podmiotu o charakterze skautowym, bowiem to on stworzył coś na wzór elementarza skauta jaki wydany został w roku 1908. Był to swego rodzaju obiektywnie rzecz biorąc klasyczny, podstawowy, wręcz zawierający prymarne i nadrzędne zasady rodzaj poradnika dla każdego, kto chciał zostać prawdziwym skautem. Mowa tu o książce opublikowanej pod tytułem Scouting for Boys. Co więcej, nie zapominajmy także i o tym, że to właśnie na podstawie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół wypromowany został pierwszy związek o charakterze harcerskimzespoły łożyskowe istniejący w Polsce. Miało to miejsce mniej więcej w roku 1910 i zanotowano na kartach historii, iż to właśnie wtedy doszło do rozwoju uchu skautowego w naszym kraju.
Artykuł dzięki: katalog avon