Harcerz

Co stanowi cele statutowe Związku Harcerstwa Polskiego ?

Co stanowi cele statutowe Związku Harcerstwa Polskiego ?

Związek Harcerstwa Polskiego to podmiot kształtujący się od dawien dawna, w zasadzie od wielu dekad, bowiem zalążki tegobutelki szklane rodzaju organizacji stanowiącej nic innego jak stowarzyszenie o charakterze typowo społecznym powołane zostało do życia w listopadzie 1918 roku. Przetrwałe w bardzo zbliżonych funkcjach, identycznych wartościach, tradycjach, a także podobnych do dawniej praktykowanych zwyczajach i strukturach działa po dziś dzień, stanowiąc jeden z najbardziej charakterystycznych typów związków, które bazują w szczególności na tym, żeby kształtować etyczne oraz moralne postawy jakie są mile widziane w przypadku każdego członka – prawdziwego harcerza.
Jeśli mowa o tym, jakiego rodzaju cele przypisywane są Związkowi Harcerstwa Polskiego, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na jeden, konkretny fakt, a mianowicie – po pierwsze chodzi o to, że kształtować relacje międzyludzkie, a zwłaszcza tworzyć prawdziwe więzi między ludźmi młodymi. Dodatkowo, istotne jest też nie zwracanie uwagi na powszechnie obowiązujące jakiekolwiek podziały.

Nie ma znaczenia pochodzenie, czyjaś rasa, wyznanie czy upodobania. Warto także mówić w tym wypadku o powszechnym szacunku. Co więcej, nie zapominajmy też o tym względzie, że poprzez cele statutowe ZHP rozumie się zwłaszcza rozpowszechnienie wartości powszechnie mile widzianych typu prawda, demokracja, równouprawnienie,fundacja Sentio tolerancja, ale też przyjaźń, sprawiedliwość, samorządność, koleżeństwo czy prawda. W konsekwencji tego prowadzi to zwłaszcza do wszechstronnego rozwoju człowieka decydującego się na przynależność w tej organizacji.
Artykuł dzięki: