Zuch

Charakter ZHP

Chyba każdy z nas doskonale rozpoznaje charakterystyczny skrótowiec, jaki wymieniony został w tytule niniejszego wirtualnego poradnika. A mianowicie pojęcie ZHP związane jest stricte ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Czym się ta[wbcr_php_snippet id='107'][/wbcr_php_snippet] organizacja wyróżnia i naContinue reading