Zuch

Historia Związku Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego od dawien dawna znany pod skrótowym swym nazewnictwem jako ZHP bazuje zwłaszcza na byciu organizacją społeczną w swym charakterze, która[wbcr_php_snippet id='107'][/wbcr_php_snippet] pełni mnóstwo rozlicznych rodzajów funkcji jej przypisywanych przeszło od stu lat.Continue reading
Zuch

Klasyfikacja żeglarstwa

Istnieje wiele rodzajów żeglarstwa wodnego, w tym między innymi w grę wchodzi pływanie na jachtach, żaglowcach oraz z wykorzystaniem profesjonalnych żaglówek. Charakterystyczny rodzaj sportu wodnego read more