Strona Główna

Strona Główna

Chyba każdy z nas doskonale rozpoznaje charakterystyczny skrótowiec, jaki wymieniony został w tytule niniejszego wirtualnego poradnika. A mianowicie pojęcie ZHP związane jest stricte ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Czym się talarwoterapia organizacja wyróżnia i na czym polega w praktyce jej funkcja i rola? Dowiesz się tego po wnikliwej lekturze wszystkiego co dla Ciebie przygotowaliśmy w ramach niniejszego artykułu. Szczegóły zawarte zostaną w dalszych fragmentach do lektury których serdecznie zachęcamy.
A mianowicie, przejdźmy może do tego, o co chodzi w funkcji nadrzędnej oraz misji jaką niesie ze sobą Związek Harcerstwa Polskiego? Otóż przede wszystkim rolą dominującą powstania i uformowania a także utrwalania z pokolenia na pokolenie tego typu podmiotu społecznego okazuje się szeroko rozumiana funkcja wychowawcza. Mowa tu oczywiście o roli wychowawczej jaka kierowana jest względem wychowywania, kształtowania i pielęgnowania pozytywnych wzorów etyczno-moralnych wśród ludzi młodych. Trzeba także nadmienić, iż związek harcerski opiera się na normach moralnych jakie ogólnie są obowiązujące, ale także na wielorakich wartościach typowo zaliczanych do wartości chrześcijańskich.

Jeszcze inna kwestia to nawiązanie do wartości kulturowych, tradycji oraz zwyczajów polskich jakie są przekazywane od dawien dawna i wpisują się w zakres rozlegle traktowanego dorobku człowieka. Chodzi o szereg działań mających na celu poszanowanie człowieka, ale także ukształtowanie jego określonego systemu wartości. W grę wchodzi tu zarówno działalność masowa, jak także i kształtowanie postaw każdego pojedynczego członka Związku Harcerstwa Polskiego.
Artykuł dzięki: